Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan VDA gietvloeren BV niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website of voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie aanvaardt VDA gietvloeren BV geen enkele aansprakelijkheid.

Op de inhoud van deze website van VDA gietvloeren BV en op het VDA logo rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VDA gietvloeren BV.